Gå til sidens primære indhold
Primært indhold begynder her
Erhvervskunde på genbrugspladsen.

Virksomheder

Hvis du har en virksomhed, skal du sørge for, at virksomhedens husholdningslignende affald sorteres i 10 forskellige slags.

renosyd kan hente jeres affald

Din virksomhed kan tilmelde sig renosyds henteordning. Vi henter ud over de mest gængse affaldstyper desuden også farligt affald, mad- og drikkekartoner, blød plast, tekstiler og madaffald i samme omfang som fra private husstande.

Hvis din virksomhed er tilmeldt renosyds nuværende henteordning, overgår I automatisk til den nye ordning fra marts.

Sådan kan renosyd hjælpe

renosyd kan fra 2024 levere beholdere til sortering og en særskilt beholder til brugte batterier.

Vi har 4-hjulede beholdere op til 770 liter. Vi tilbyder også nedgravede løsninger.

Hvad gør jeg med deponeringsegnet affald?

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes. Har du affald, der skal deponeres, så er der en række forhold, du skal være opmærksom på. De normale adgangskrav skal opfyldes; f.eks. skal affaldet i karakter svare til affald, man kan forvente fra en husholdning.  

Du kan aflevere deponeringsegnet affald på renosyds genbrugspladser.

Affald til forbrænding?

Hvad gør jeg med farligt affald?