Gå til sidens primære indhold
Primært indhold begynder her

Hvad må komme i bunken med haveaffald?

Ja tak til

 • Ukrudt
 • Grene
 • Græs
 • Hækafklip
 • Blade
 • Nedfaldsfrugt
 • Planter uden potter

Nej tak til

 • Jord
 • Potter
 • Plastikmærkater
 • Strips
 • Poser
 • Potteskår
 • Byggeaffald

Behold dit haveaffald i haven og vær med til at skabe liv

Meget af det affald, vi laver i haven, er naturligt. Derfor kan vi sagtens beholde det i haven i stedet for at køre det på genbrugspladsen. Saml for eksempel dit haveaffald i en kvasbunke eller et kvashegn. Så er der styr på formerne, og du er med til at skabe levesteder for smådyr, insekter, fugle og mikroorganismer.

Vær opmærksom på, at du ikke skal putte nedfaldsfrugter i dit kvashegn.

Hvad kan man bruge kompost til?

Grundkompost er et af de bedste jordforbedringsmidler overhovedet og kan benyttes på både ler- og sandjorder. Kompost har en langt bedre virkning på lerjord end sur og dyr spagnum. På grund af en relativ høj ph kan kompost med fordel erstatte kalkning.

Derfor kan du hente gratis kompost på alle renosyds genbrugspladser.

Brugen af kompost

Der kan generelt udlægges et 4 cm tykt lag hvert 3.-5. år eller ca. 1 cm årligt. Et 1 cm tykt lag svarer til at udlægge 10 liter pr m2 eller 1 m3 pr 100 m2. Meget leret og meget sandet jord kan med fordel tilføres større mængder i en periode. Meget lerede jorder bliver lettere at bearbejde ved at indarbejde kompost. I sandet jord forbedrer komposten jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer.

Samtidig med de jordforbedrende evner er komposten også dekorativ, og pynter i bede på samme måde som flis. Kompost eller blandinger med kompost bør aldrig indarbejdes dybere end 20 cm på lerjorder og 40 cm på sandjorder.

OBS: Vær opmærksom på aldrig at så eller plante direkte i ublandet kompost!

Vejledning til brug af kompost

 • Køkkenhave og sommerblomster: 4 cm kompost indarbejdes i jorden inden såning/udplantning eller udlægges på jorden efter udplantning. Supplér med kvælstofgødning.
 • Gamle staudebede: Læg et 4 cm lag kompost på jorden omkring planterne. Komposten er dekorativ og kan anvendes i stedet for flis.
 • Anlæg af græsplæner: 3 cm kompost indarbejdes grundigt og jævnt i jorden inden såning. Suppler med kvælstofgødning efter fremspiring (dog ikke i vinterhalvåret).
 • Gamle græsplæner: 1 del kompost blandet med 2 dele sand, og der udlægges 1 cm lag om foråret. Riv forsigtigt bagefter. Hvis græsset er dækket af blandingen i mere end 1-2 uger, skal plænen vandes.
 • Planting af stauder og små buske: 4 cm kompost indarbejdes i jorden inden plantning eller udlægges på jorden efter plantning. Ved lerjorder anbefales det at komposten indarbejdes i jorden.
 • Plantning af større buske og træer: Jorden fra plantehullet blandes evt. med kompost (1 del kompost, 4 dele jord). Ingen ublandet kompost i bunden af hullet. Efter plantning lægges et 8 cm lag kompost på jorden omkring planten – efterlad bar jord helt inde omkring stammen.
 • Gamle buske og træer: Læg 8 cm kompost på jorden under planterne – efterlad bar jord helt inde omkring stammen.
 • Drivhus- og stueplanter: 1 del kompost blandet med 2 dele spagnum inden såning eller 1 del spagnum inden omplantning. Anvend ugødet, ikke-kalket spagnum.
 • Surbundsbede: Kompost er ikke velegnet her.