Gå til sidens primære indhold
Primært indhold begynder her

Du kan hjælpe din skraldemand – og dig selv

Alle har som udgangspunkt en såkaldt skelplads til sine affaldsbeholdere. Det betyder, at beholderne skal stå i skellet den dag, vi kommer for at tømme den. Har du ikke en fast plads i skel til dine beholdere, kan du stille dem ud til vejen på tømmedagen.

Skraldemanden starter ruterne tidligt morgen, og beholderne skal derfor stå klar kl. 6.00.

En fast plads i skellet

Når dine beholdere har en fast plads i skel, så husk:

 • at låget skal kunne lukkes til
 • at beholdernes plads skal være max 3 meter fra skel (til sidste beholder) mod nærmeste kørevej
 • at håndtagene på beholderne skal vende udad ved tømning
 • at underlaget skal være fast: Det betyder underlag som fx fliser, asfalt eller beton – og ikke græs, løs jord, perlesten, skærver eller grus/løst stabilgrus),
 • at underlaget skal være plant og uden trin
 • at adgangsvejen skal være det samme (og i min. 1 meters bredde)
 • at der skal være min. 10 cm. luft omkring dine beholdere uanset hvordan du vælger at placere dem
 • at der skal være mindst 2 m. i frihøjde fra jorden
 • at bevoksning på tilkørselsvejen skal være beskåret (min 4,2 x 3,5 m)

Det er vigtigt at overholde de her huskeregler. På den måde sikrer vi et godt arbejdsmiljø for vores chauffører, og du sikrer at få hentet dit affald.

Standplads på beholderne hver især

Du har mulighed for at tilkøbe standplads til bare nogle af dine beholdere. Vær opmærksom på, hvilke af dine affaldsbeholdere der er tilmeldt hvilke ordninger.

Tilkøb af standplads stiller yderligere krav, fx

 • skal der være uhindret adgang til beholderne, dvs. uden trapper og stigninger over 10 pct.
 • skal der være belysning ved adgangsvej og beholdere i vinterhalvåret
 • skal husnummeret være synligt
 • skal adgangsvejen være ryddet for forhindringer (som fx legetøj og cykler)
Retningslinjer for landejendomme

Du får også tømt på landet

Hjælp os med gode adgangsforhold og vendeplads – så skraldebilen kan komme rundt, og vi let kan komme til beholderne.

Det er fx en god idé at have styr på følgende regler:

 • Skraldebilen skal kunne vende på vejen eller ved ejendommen
 • Der skal være kørefast underlag for lastbil på vej og vendeplads
 • Bevoksning på tilkørselsvej skal være beskåret (højde x bredde: 4,2 x 3,5m.)
Størrelsesguide

Har du brug for større beholdere?

Du har også mulighed for at vælge mellem forskellige 4-hjulede beholdere, hvis standardløsningen med 240 liters beholdere viser sig ikke at være nok til dig og din families behov.

Vær dog opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke ombytter beholdere de første tre måneder, efter at I har modtaget de nye beholdere. Det er vigtigt først lige at se hvordan de passer til jeres behov.

Ny sortering

Læs mere om, hvad du skal sortere i hvilke beholdere.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.