Gå til sidens primære indhold
Primært indhold begynder her
Nedgravede løsninger ved fælles løsning.

Boligforeninger m.fl.

Hvis du bor i etageejendom, lejlighed eller rækkehus og deler affaldsløsning med andre, skal du sortere 10 slags affald.

Sådan skal du sortere, hvis du bor i etageejendom

Den nuværende ordning med indsamling af restaffald, papir, pap, glas, hård plast og metal bliver udvidet. Fremover henter vi også madaffald, blød plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald hos jer.

Så snart, den fælles affaldsløsning, hvor du bor, er gjort klar, skal du begynde at sortere dit affald i 10 typer.

Farligt affald

Bor du i bolig med fælles affaldsordning (etageejendomme, lejlighed, rækkehus) udrulles en løsning til farligt affald først til efteråret, hvis din ejendomsadministrator har besluttet, at der skal opstilles skabe til beholderne.

Spørg din vicevært eller udlejer, hvornår det kommer til dig.

I mellemtiden kan du aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen, som du plejer.

Beholderne fortæller hvad der skal i

Du skal sortere de 10 slags affald hjemme hos dig selv og smide det ud i jeres fælles beholdere. Hvordan den fælles affaldsløsning kommer til at se ud, kan være lidt forskelligt. Men vi har en god dialog med mange af udlejerne og ejendomsadministratorerne.

Det vil altid stå på fællesbeholderne, hvilke typer affald, du må smide i dem. Fælles affaldsløsninger bliver tømt efter aftale med den enkelte forening.

Pris afhængig af løsning

Prisen på jeres fællesløsning afhænger af, hvor mange beholdere I har, og hvor ofte de bliver tømt. Du betaler typisk til den fælles affaldsløsning via huslejen.

Har jeres fællesløsning brug for mere kapacitet eller hyppigere tømning, kan det tilkøbes.

Godt at vide om ordninger i boligforeninger m.fl.

  • Husk at beholdere skal stå fremme den dag, vi kommer for at tømme dem
  • Husk at I har mulighed for at lave aftaler med renosyd om afhentning af storskrald og haveaffald
  • Husk at vi tilbyder jer materialer i form af bl.a. sorteringsvejledninger og skilte til sorteringsgården, hvis I har brug for det
  • Husk at du kan få besøg af en af vores affaldskonsulenter – så vi finder den rette løsning til jer

Se hvordan du håndterer en pap-prop i din underground

Vi har rigtig tit været kaldt ud til en fyldt papcontainer. Men ofte har det vist sig, at der er kommet en pap-prop, som forhindrer det næste papir og pap affald i at falde ned.

Derfor et lille trick til, hvordan I selv kan tjekke om det er en pap-prop. Så sparer I også gebyret for at få vores kranbil ud.