Gå til sidens primære indhold
Primært indhold begynder her

Hjælp til din faktura

Her kan du få et overblik over, hvad du betaler for, samt hvilke services du er tilmeldt.

Du betaler hvert halve år

Er du ejer af en ejendom i Odder og/eller Skanderborg Kommune, modtager du en faktura fra renosyd to gange om året for din/jeres affaldsløsning.

Vær opmærksom på, at vi fremover fakturerer medio/ultimo januar (med betaling februar) og igen i august (med betaling i september).

Flere ejere?

Faktura – originalen

Hvis der er flere ejere på en ejendom, modtager én af ejerne en original faktura med betalingsoplysninger.

Den originale faktura vil altså altid være den, hvor betalingsoplysninger er listet. Så herfra og KUN herfra skal betalingen foregå.

Se eksempel på faktura original

Faktura – kopi

Den anden eller resten af ejerne modtager en faktura kopi. Disse har ikke betalingsoplysninger på.

Dette for at sikre, at fakturaen ikke betales flere gange.

Se eksempel på faktura kopi

Tilmeldt betalingsservice?

Hvis du benytter betalingsservice, så vil det fremgå af fakturaen (original fakturaen), og du skal derfor ikke foretage dig noget.

Benytter du ikke betalingsservice fremgår det af original fakturaen, hvordan du skal betale.

Hvad står der på min faktura?

På din faktura er listet omkostninger, der knytter sig til tømning og håndtering af de ordninger, du er tilmeldt.

Følgende fremgår af din faktura:

  • Beholder til restaffald angivet med størrelsen på beholderen (fx en 240L restaffaldsbeholder)
  • Genanvendelsesgebyr, som dækker beholdere til papir/pap og emballage (2023)
  • Genbrugspladsgebyret (et gebyr vi alle betaler til, som dækker drift af genbrugspladser, afhentning af storskrald og planlægning)
  • Tillægsydelser du har tilkøbt (det kan fx være ugetømning af restaffaldsbeholder, tømning på standplads frem for skel m.fl.)