Gå til sidens primære indhold
Primært indhold begynder her

Kom af med dit affald

renosyd har fem genbrugspladser og værdiparker fordelt på Skanderborg og Odder Kommuner. På genbrugspladsen kan du aflevere næsten alt det, som du ikke kan sortere derhjemme.

Der er dog undtagelser – her er affald du ikke skal på genbrugspladsen med:

  • Husholdnings- og madaffald (det indsamles ved husstandene)
  • Medicinrester og kanyler (afleveres på apoteket)
  • Klinisk risikoaffald (aftales med Motas)

Sortér dit affald hjemmefra

Du kan med fordel sortere din trailer hjemmefra, så det bliver lettere, når du står ude på pladsen.

Affaldet skal sorteres og placeres i de rigtige containere. Spørg vores vejledere på pladsen, hvis du er i tvivl.

Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald. Består det af store enheder eller har en særlig karakter (fx PCB- eller tungmetalforurenet affald), så skal du kontakte vores personale.

Hvad gælder, når jeg er gæst på genbrugspladsen?

Hvor meget affald må jeg aflevere pr. dag?

Af hensyn til genbrugspladsens kapacitet og arbejdsmiljø må der maksimalt afleveres 500 kg affald pr. dag.

Og der må maksimalt afleveres 25 kg farligt affald pr. dag. Vægt/volumen af den største enhed må ikke overstige 20 kg/liter. Til farligt affald medregnes ikke batterier, akkumulatorer og elektronikaffald. Der må maksimalt afleveres 200 kg farligt affald om året.

 

Skal min bil være slukket under aflæsning?

Jeps. Det er både for miljøet og for de andre gæster og vores medarbejdere på pladsens helbred.

Er renosyds genbrugspladser overvågede?

Ja, pladserne er overvågede, og alle køretøjers nummerplader fotograferes ved indkørsel med henblik på at kunne opkræve betaling fra virksomheder.

Må jeg tage ting fra bure, containere, bygninger mv., hvis jeg synes det ser fedt ud?

Nej. Klunsning er ikke tilladt.

Det er kun renosyds medarbejdere, der må tage noget op fra genanvendelsescontainerne, hvis de vurderer, at det har en chance for at blive genbrugt direkte oppe i Værdicentralen eller en af de frivillige organisationer.

Må jeg smide affaldet et andet sted, hvis jeg ikke lige kan finde genbrugspladsen?

Nej. Aflæsning af affald uden for pladsen er ikke tilladt.

Må jeg godt gøre noget andet, end hvad medarbejderne siger?

Personalets anvisninger skal følges.

Du er i øvrigt som gæst på genbrugspladsen forpligtet til, hvis medarbejderne forlanger det, at oplyse navn og adresse, samt oplysninger om det affald, du er ved at sortere.