Sådan skal din virksomhed sortere

Hvis du har en virksomhed, skal du sørge for, at virksomhedens husholdningslignende affald bliver sorteret i 10 forskellige slags.

Alle virksomheder i Danmark skal sortere husholdningslignende affald i 10 typer: Madaffald, restaffald, papir, pap, hård og blød plast, mad- og drikkekartoner, metal, glas, tekstilaffald og farligt affald.

Læs mere om affaldsordningen for erhverv her.

renosyd kan hente jeres affald

Din virksomhed kan tilmelde sig renosyds henteordning. Vi henter restaffald, hård plast, glas, metal, papir og pap samt brugte batterier.

Fra marts 2024 henter vi desuden farligt affald, mad- og drikkekartoner, blød plast, tekstiler og madaffald i samme omfang som fra private husstande.

Hvis din virksomhed er tilmeldt renosyds nuværende henteordning, overgår I automatisk til den nye ordning i marts 2024.