Sådan skal du sortere i skolen og på plejehjem

Hvis du går i skole eller børnehave, bor på plejehjem eller på anden måde er tilknyttet en kommunal institution, skal du sortere 10 slags affald på den måde, institutionen har valgt. Det gælder også, hvis du er gæst.

Fra marts 2024 henter vi lidt flere slags affald fra kommunale institutioner. Den nuværende ordning med indsamling af restaffald, papir, pap, glas, hård plast og metal bliver udvidet. Fremover henter vi også madaffald, blød plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald.

Tilpasset løsning for institutioner

Alle institutioner er forskellige. Derfor kan der være forskel på, hvordan den fælles affaldsløsning kommer til at se ud hos jer. Frem mod 2024 taler vi med institutioner om, hvordan I bedst kan sortere de 10 typer affald hos jer.

Den nye ordning begynder i 2024

Den nye affaldsordning træder i kraft fra marts 2024. Så snart din institution er klar, skal du begynde at sortere dit affald i 10 typer. Husk at have godt styr på de udendørs beholdere, før I starter den indendørs sortering op. Ønsker I klistermærker til den indendørs sortering, så hiv fat i jeres nærmeste leder eller distriktslederen. Er I en privat institution, så skriv til os på institutioner@renosyd.dk.