REGULATIVER

Regulativer 2021

Den endelige udgave af Reviderede Affaldsregulativer for Husholdninger og Erhvervsvirksomheder for Odder og Skanderborg Kommuner blev hhv. d. 12. april i Odder Byråd og d. 28. april i Skanderborg Byråd vedtaget. 

Regulativerne gælder fra den 10. maj 2021.

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger fra den 3. februar til den 3. marts 2021.

 

➡️ NOTAT: Klik herunder, og læs vores notat til politikerne vedr. de nye regulativer nu og igen når vi skal indsamle 10 fraktioner

Supplerende information til igangværende proces med vedtagelse af nye affaldsregulativer

 

Klagevejledning

Vedtagelse af regulativerne kan ikke påklages, jf. § 36 i bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og – aktører m.v, nr. 2097 af 14. december 2020.