REGULATIVER

Regulativer 2021

De reviderede affaldsregulativer 2021 har været i offentlig høring, og skal nu godkendes af kommunalbestyrelserne i Skanderborg og Odder kommune.