Sådan skal du sortere, hvis du bor i hus

Hvis du bor i parcelhus, rækkehus, villa eller helårssommerhus med egen affaldsløsning, skal du sortere 10 slags affald i tre beholdere.

Fra marts henter vi lidt flere slags affald hjemme hos dig. Den nuværende ordning med indsamling af restaffald, papir, pap, glas, hård plast og metal bliver udvidet. Fremover henter vi også madaffald, blød plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald.

Standardløsning for enfamiliehuse

Du får tre beholdere med i alt fem rum til dit sorterede affald. Hver beholder rummer 240 liter. Derudover får du en rød miljøkasse med låg til farligt affald.

Vi tømmer rest- og madaffald hver 2. uge, emballage hver 3. uge og papir, pap og tekstilaffald hver 6. uge. Den røde miljøkasse med farligt affald tømmes efter behov.

Det får du udleveret af renosyd

  • Tre nye affaldsbeholdere a 240 liter
  • En rød miljøkasse med låg til farligt affald
  • En sorteringsvejledning, der hjælper dig med at sortere korrekt
  • En rulle grønne poser til madaffald
  • En rulle lilla poser til tekstilaffald

Dine nye beholdere kommer nu

Vi leverer nye affaldsbeholdere til alle i Skanderborg og Odder Kommune fra 1. marts og cirka 12 uger frem. Vi tager dine gamle beholdere med, når du får de nye. Når vi nærmer os, kan du finde planen for udrulning her på hjemmesiden.

Pris og mulige tilkøb

Den nye standardløsning koster cirka 3.200 kroner om året. 

Ønsker du større beholdere til dit affald, eller vil du gerne have tømt dine beholdere oftere, kan du tilkøbe det. Men de første tre måneder efter du har fået dine beholdere holder vi lige en pause - du skal lære dine nye beholdere at kende, og vurdere dit behov. Og derefter kan vi snakke om, hvorvidt du har hvad du skal bruge. 

Se gældende takster og tilkøbsmuligheder her.