Sådan skal du sortere i sommerhuset

Hvis du har et sommerhus, som du lejer ud eller bruger selv, skal du sortere 10 slags affald i tre beholdere på din matrikel.

Fra marts 2024 henter vi lidt flere slags affald ved dit sommerhus. Den nuværende ordning med indsamling af restaffald, papir, pap, glas, hård plast og metal bliver udvidet. Fremover henter vi også madaffald, blød plast, mad- og drikkekartoner og tekstilaffald.

Er dit sommerhus godkendt til helårsbeboelse? Se din nye affaldsløsning her.

Standardløsning for sommerhuse

Du får tre beholdere med i alt fem rum til dit sorterede affald. Hver beholder rummer 240 liter. Tømmefrekvensen i sommerhusområder varierer i løbet af året.

Se de aktuelle tømmefrekvenser for sommerhuse her

Det får du udleveret af renosyd

  • Tre nye affaldsbeholdere a 240 liter
  • En sorteringsvejledning, der hjælper dig med at sortere korrekt
  • En sorteringsvejledning på tysk og engelsk
  • En rulle grønne poser til madaffald
  • En rulle lilla poser til tekstilaffald

Dine nye beholdere kommer i 2024

Vi leverer nye affaldsbeholdere til alle i Odder og Skanderborg kommuner fra 1. marts 2024 og cirka 12 uger frem. Vi tager dine gamle beholdere med, når du får de nye. Når vi nærmer os, kan du finde planen for udrulning her på hjemmesiden.

Pris og mulige tilkøb

Den nye standardløsning koster cirka 2.400 kroner om året. Vi er klar med den præcise pris ved udgangen af 2023.

Ønsker du større beholdere til dit affald, eller vil du gerne have tømt dine beholdere oftere, kan du tilkøbe det.

Se gældende takster og tilkøbsmuligheder her.