Hvorfor kvashegn?

Vi har de sidste mange år desværre kun set stigende affaldsmængder, og den kurve vil vi i Renosyd være med til at knække. Det er en central opgave for os alle at reducere mængden af affald, og da haveaffald er den affaldstype Renosyd får mest ind af, så er der her en mulighed for at skabe en væsentlig reduktion. Haveaffald udgør ca. 15 % af en gennemsnitborgers årlige affaldsproduktion.

Vi skal gøre det let at gøre det rigtige

Vi skal i Renosyd i gang med at omtænke og opgradere vores servicebegreb overfor borgerne efter at vi i tre årtier har hentet og håndteret alt hvad borgerne måtte ønske at komme af med af restressourcer fra haverne. Vi skal gå fra ”vi gør det let for dig at komme af med dit haveaffald” til ”vi hjælper dig med selv at kunne håndtere dine restressourcer fra haven til nytte lokalt”. Vi skal hjælpe dig med at gøre det rigtige - for vores natur og vores ressourcer. 

Med et kvashegn kan vi lade restprodukter fra haven blive i haven, eller i et hegn tæt på, hvor du bor. På den måde bliver det ikke til affald, men en ressource i naturen. 

 

Hvad har det med mig at gøre?

Når du kører grene fra haven til genbrugspladsen, er det affald. Men hvis du i stedet fylder kvaset i et hegn, er det natur.

Når vi sammen bygger kvashegn, sker der flere gode ting:

1. Vi styrker biodiversiteten – et kvashegn bliver bolig for insekter og smådyr
2. Vi sparer CO2 – Det udleder CO2 og metan, når haveaffald skal forarbejdes på komposteringsanlægget
3. Dit kvashegn binder CO2, når kvaset får lov at nedbrydes langsomt 1 m3 kvas binder 400 kg CO2
4. Du passer på vores fælles økonomi – Renosyd bruger i dag mange ressourcer på at forarbejde haveaffald

Vil du også have mere natur og mindre affald? Smid dit haveaffald i et kvashegn!

 

Hvad gør jeg?

Har du opdaget et kvashegn i dit lokalområde? Renosyd har med midler fra EU og Nordisk Ministerråd sammen med Odder og Skanderborg Kommuner opført kvashegn ved skoler, ved foreninger, i landsbyfællesskaber og meget mere.

Kom dine grene og kviste fra haven i dit lokale kvashegn i stedet for at køre det på genbrugspladsen.

DU kan lave et kvashegn i din have

Du kan også overveje, om du skal have dit eget kvashegn i din have. Læs i folderen nedenfor, hvordan, eller få gode råd i videoen, hvor vi snakker med Hanne Søgaard fra Økologiens Have, som har mange års erfaring med etablering af kvashegn. 

 

Tak fordi du er med til at gøre en forskel. 🍃

Hvad kan du komme i et kvashegn?

Ja tak til:

  • Grene 
  • Kviste
  • Hækafklip

Nej tak til:

  • Grene med torne - børn leger i hegnene

Klik her og læs alt om kvashegn

Kvashegn forklaret for børn

5 gode råd om kvashegn

Find nærmeste kvashegn