Status om moms på affaldsgebyr

Når vi i renosyd udsender fakturaer, indeholder disse i øjeblikket en opkrævning af moms. Dette er ikke ulovligt, og renosyd følger de gældende regler for kommunale affaldsselskaber i 2024.

Som man kan læse på Skats hjemmeside (info.skat.dk) har EU og Landsskatteretten afgjort, at der ikke må opkræves moms på kommunale affaldsydelser. Det er derfor forståeligt, at der på dette område kan være tvivl om gældende lovgivning og praksis.

Hvad gælder egentlig?

Herunder kan du læser en uddybning af hele sagen:

  • Det er rigtigt, at det ikke længere er lovligt at opkræve moms på affaldsgebyrer. Det har EU besluttet og Landsskatteretten stadfæstet.
  • Kommunerne har ventet en årrække på, at få det styresignal fra Skat, som har været nødvendigt for at ændre praksis og få at vide præcis hvilke konsekvenser, dette får.
  • Styresignalet kom så sent i 2023, at det ikke har været muligt at foretage de nødvendige ændringer i de årlige gebyrblade i kommunerne for 2024. Der ligger derfor en melding fra Skat om, at der kan opkræves moms i 2024 uden, at det er i strid med loven.
  • Styresignalet indeholder en afgørelse om, at der fortsat skal betales købsmoms i affaldsselskaberne. Det har den konsekvens, når der ikke er moms på selve affaldsgebyret, at købsmomsen ikke kan modregnes. I praksis betyder det, at det samlede gebyr med og uden moms bliver stort set det samme. Dette skyldes, at langt de fleste ydelser i renosyd og andre affaldsselskaber er i fri konkurrence igennem udbud hos eksterne leverandører. Eller sagt på en anden måde, vi har stort set ikke nogen intern produktion.
  • Man kan således ikke drage den konklusion, at det beløb som på fakturaen står angivet som moms, vil kunne spares på gebyret i fremtiden. Dette skyldes, at gebyret i stedet blot vil stige, fordi, det er nødt til at dække købsmomsen.
  • Det er en stor opgave at omlægge affaldsselskabernes økonomisystemer til at håndtere de nye regler. Dette skyldes at alle poster skal gennemgås ift. en vurdering af momspligt eller fravær af momspligt.
  • Der er indgået en politisk aftale om selskabsgørelse af affaldssektoren. Formålet med denne aftale er at sikre, at selskaberne igen kan opkræve moms. Forventeligt fra 2025. Der foreligger dog endnu intet nyt om status på arbejdet, der skal fortælle os hvordan det skal ske. Og opgaven er ikke på regeringens lovprogram for denne sæson. Det er derfor stærkt tvivlsomt om det nås i rette tid at få lovgivning på plads.