Aarhus Universitet undersøger biodiversitet i kvashegn

Skaber kvashegn mere liv og biodiversitet? Det har to forskere fra Aarhus Universitet undersøgt, og du kan se resultaterne her.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt biodiversiteten i et 22 år gammelt kvashegn ved Økologiens Have i Odder. De fandt blandt andet et livligt økosystem, humlebier og et væld af andre vigtige insekter.

Nedbrydere stortrives

I fem måneder har forskerne Beate Strandberg og Jørgen Axelsen fra Institut for Ecoscience holdt øje med livet i kvashegnet, blandt andet ved hjælp af fangglas og vildtkameraer.

Deres undersøgelse viser, at især insekter og planter stortrives i det økosystem, der findes under og omkring et kvashegn. Det vrimlede for eksempel med nedbrydere som bænkebidere og tusindben, der lever af at spise døde planter og dermed er afgørende, for at kvashegn kan fungere.

Derudover fandt forskerne også mange insekter, som lever af nedbryderne, for eksempel rovbiller, myrer og skolopendre, samt overraskende mange humlebi-dronninger.

Jordkontakt er vigtig

Rapporten fra forskerne peger på, at nedbrydning af kvas sker i bunden af hegnet, hvor der er jordkontakt. Højere oppe tørrer solen og vinden bare kvaset ud.

Når man lægger nyt materiale i kvashegn er det derfor vigtigt at trykke indholdet godt ned mod jorden, så nedbryderne kan gøre deres arbejde.