Behold din værdifulde last derhjemme siger renosyd.

Karavanerne af trailere kører derudaf. Det gør de fyldt med ”affald” fra vores haver. Men det hører snart fortiden til. Den næste generation af haveejere, skal beholde deres værdifulde natur derhjemme, og nu er et nyt undervisningsmateriale klar til at lære danske skoleelever netop det.

Den grønne sæson er for alvor skudt i gang af det gode forårsvejr, men vores vaner med haveaffald er bestemt ikke grønne. De er kulsorte.

Ikke nok med, at vi bruger store mængder brændstof eller strøm på trailerturene til genbrugspladsen, så kræver affaldsselskabernes bearbejdning og komposteringen også store mængder ressourcer og co2.

I alt kører danskerne cirka 1 million ton haveaffald væk fra deres haver om året. Det skal begrænses i fremtiden – ifølge affaldsselskabet renosyd, der i de seneste år har etableret over 70 kvashegn rundt om i Skanderborg og Odder kommuner – bl.a. i lokalsamfund og på grønne områder ved skoler. I alt er der etableret over 2,5 kilometer kvashegn.

Nu er affaldsselskabet klar med et nyt undervisningsmateriale, der formidler natur og biodiversitet i børnehøjde. Materialet har renosyd udviklet sammen med Virring Skole, Skanderborg Kommune og skoleudviklingsvirksomheden, &LEARNING.

Kvashegn på skoleskemaet

Det er ikke tilfældigt, at renosyd har bygget kvashegn ved mange skoler, fortæller Rikke Edberg, der er programleder for den indsats renosyd kalder ”Mere natur – mindre affald”:

”Vores næste generation af haveejere og forbrugere går i skole i dag, og her skal de lære noget andet, end deres forældre gjorde. De er nødt til at tænke anderledes om alle vores ressourcer – også dem fra naturen og haverne, hvis vi skal lykkedes med en grøn omstilling af vores samfund”, siger hun.

Hos skoleudviklingsvirksomheden &LEARNING, der har bistået renosyd med udviklingen, er de meget tilfredse med resultatet. Stifter og direktør Nicolai Seest fortæller:

”Undervisningsmaterialet tager afsæt i virkelige klimamæssige udfordringer, så elever får muligheden for at udvikle og formidle deres egne kreative løsninger og dermed bidrage til verden omkring dem, mens de lærer”.

”Det er vores opgave at hjælpe eleverne til at blive forandringsagenter ind i den grønne omstilling, så de har mulighed for at gøre noget aktivt, i stedet for at se passivt til, mens vi forældre, politikere og voksne klimanøler og snakker om kvoter og co2regnskaber”, lyder det fra Nicolai Seest, der samtidigt understreger, at praksisnære undervisningsmaterialer med afsæt i virkelige og meningsfulde udfordringer er stærkt efterspurgt af både lærere og elever.  

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i den natur og de kvashegn, der er lige udenfor klasselokalet, og det kombinerer elementer fra fagene natur/teknologi, dansk og matematik til mellemtrinnet.

Morten D. D. Hansen fortæller om kvashegn og de bynære naturoplevelser

Pressen og alle interesserede er inviteret med til lanceringen af undervisningsmaterialet, som finder sted i Foredragssalen på Virring Skole 21. maj kl. 14.30 – 16.30.

Arrangementet indledes med et inspirationsoplæg fra biolog Morten D.D. Hansen, der gør os klogere på kvashegnet, komposten og de mange bynære naturoplevelser.

Efter de bevingede ord fra biologen, præsenteres undervisningsmaterialet – inden 4. klasse fra Virring Skole skal prøve kræfter med en af opgaverne fra materialet.

Pressen er inviteret fra kl. 14.00, hvor der vil være interviewmuligheder med eksperter samt elever og lærere fra Virring Skole, der også gerne viser deres kvashegn frem.  

Faktaboks om haveaffald i renosyd

  • Haveaffald er renosyds næststørste affaldstype efter restaffald ca. 11.500 ton i 2023.
  • Haveaffald har udviklet sig til at være den største affaldstype på renosyds genbrugspladser og Værdiparker.
  • Haveaffald er en dyr affaldstype, der kræver meget håndtering og co2.
  • Skanderborg og Odder byråd har et mål om at reducere mængderne af affald fra borgere og virksomheder, herunder også mængderne af haveaffald. Kilde: Affaldsplanen.

Kontakt renosyds presseansvarlig Anders Taylor Hansen, hvis du har spørgsmål: ath@renosyd.dk / 28 94 40 59.