Udrulningen er halvvejs i Skanderborg og Odder Kommuner

Over halvdelen af alle borgere i Skanderborg og Odder har nu fået deres nye skraldespande og er godt i gang med at sortere efter de 10 affaldstyper. Affaldsselskabet renosyd melder om en god start på den nye sortering.

Hverdagen med mere affaldssortering er startet for flertallet af indbyggerne. Nu handler det om at minimere vores restaffald, der sendes til forbrænding, for i stedet at sende flere ressourcer til korrekt genanvendelse. Vi skal kort fortalt et godt skridt videre mod et cirkulært samfund, hvor vi smider affaldet videre i stedet for at smide det væk.

renosyd påbegyndte udrulningen af den nye affaldssortering den 1. marts 2024, og her godt en måned senere, er man halvvejs, hvilket betyder at mere end 50.000 nye skraldespande er sat ud på adresser i Skanderborg og Odder. De resterende beholdere forventes ombyttet til nye beholdere senest ved udgangen af maj.

Forkerte SMS’er og fejl i tømmekalender

Hos renosyd berettes der om, at det går planmæssigt med udrulningen, om end der som forventet også har været udfordringer i forbindelse med indførelsen af nye tømmedage og integration af data og systemer med den nye renovatør, Meldgaard, som startede med at tømme beholdere fra 1. marts.

”Opstarten er overordnet set gået rigtig godt, men der har naturligvis været nogle bump på vejen. Vi har lavet mange ændringer samtidig med, at udrulningen af beholdere er igangsat. Det er særlig ærgerligt, når det fører til fejlagtige budskaber til borgerne fx når vi har fået sendt SMS ud om tømninger, der ikke var planlagte, og det har forståeligt nok givet travlhed på telefonerne”, lyder det fra vicedirektør i renosyd, Michael Nørgaard, der har stor ros til borgerne for at tage godt imod den nye ordning:

”Vi oplever, at folk generelt er meget positive og optagede af, at gøre det rigtigt i forhold til de nye sorteringer og i det hele taget hjælpe til, også når der skal bidrages til at stille beholderne frem på de nye tømmedage”, lyder det fra vicedirektøren, der også peger på lanceringen af renosyds nye selvbetjeningsløsning.

“Vi lancerede en ny digital platform ”mit.renosyd.dk”, som giver kunderne mulighed for at se tømmedage, tidspunkt for udskiftning af beholdere og vores nye sorteringsvejledning. Den er der heldigvis rigtig mange, der også har taget godt imod – som supplement til vores SMS-service.

Stigning i affaldsgebyret

Med mere end halvdelen af i alt 95.000 beholdere på gaden, betyder det også, at over halvdelen af renosyd-borgerne har fået nyt affaldsgebyr. Det ændres nemlig fra den dag, man får de nye beholdere. Her stiger gebyret cirka 300 kr. om året i forhold til 2023.

”Vi får en del spørgsmål til det nye affaldsgebyr, da flere borgere synes, det er for galt, at man både skal gøre mere af sorteringsarbejdet selv samtidigt med, at man også skal betale et højere affaldsgebyr, og det kan vi jo egentligt godt forstå det paradoksale i”, siger Michael Nørgaard, der dog også forklarer, hvorfor prisen stiger.

”Det er en omkostningstung øvelse at overgå til den nye fællesnationale sortering. Nye beholdere, nye systemer og ikke mindst væsentligt en dyrere indsamling, fordi beholderne er større og to-delte – så der kun kan tømmes én beholder ad gangen”, udtaler han og uddyber:

” Et andet paradoks i affaldshåndtering er jo, at det i mange tilfælde er dyrere at genanvende ressourcer frem for at forbrænde, hvilket fx gør sig gældende for meget af det blandede plastaffald, som vi har rigtigt meget af i vores husholdninger”.

Borgerne i Skanderborg og Odder skal dog ikke nødvendigvis være utilfredse, de har nemlig et af landets laveste affaldsgebyrer, oplyser renosyd.

”Vi har en strategi om at være i den billige ende af gebyrskalaen blandt affaldsselskaber i Danmark. I 10 år fra 2012 fastholdt vi samme affaldsgebyr – og selvom vi stiger lidt denne gang, er vi stadig en af de kommuner, hvor det er billigst at komme af med sit affald”, siger Michael Nørgaard.

Hvorfor sorterer vi overhovedet mere?

Med mere bøvl og besvær og et højere affaldsgebyr, giver affaldssortering så overhovedet mening – og ender det hele alligevel ikke bare i et stort hul eller i forbrændingsanlægget?

Sådanne spørgsmål modtager renosyd også fra borgere på sociale medier.

”Vi får en del spørgsmål på Facebook om, hvorvidt der er mening med galskaben? Og hos enkelte er der en misforstået diskurs om, at vi bare blander affaldstyperne sammen igen og dumper dem i et deponi, og hvis man har den opfattelse, kan vi godt forstå, at mere sortering i hjemmet ikke virker logisk”, siger vicedirektøren og forsikrer om, at renosyd gør sig meget umage med at håndtere og genanvende alle indsamlede materialer.

”Den kedelige virkelighed er, at vi producerer enormt meget affald i Danmark, og vi er storforbrugere af stort set alle tænkelige ressourcer, og hvis vores ressourceovertræk i Danmark ikke skal stikke endnu mere af, er vi tvunget til at ændre adfærd og begynde at genanvende langt mere – og allerhelst også reducere mængden af affald”, siger vicedirektøren og henviser til, at vi i Danmark allerede 16. marts krydsede vores nationale overforbrugsgrænse, hvor vi havde opbrugt alle vores naturlige ressourcer for 2024, den såkaldte ”Overshoot day”.

Fakta om affaldsgebyret i Odder og Skanderborg

  • Fra 2012 til 2022 havde borgerne et uændret affaldsgebyr.
  • I 2022 var affaldsgebyret på 2274 kr. om året per husstand (standardløsning til den enkelte husstand)
  • I 2023 steg det til 2874 kr.
  • I 2024 er affaldsgebyret på 3187 kr.
  • Stigningen på de 913 kr. fra 2022 – 2024 er skyldes hovedsageligt udgifterne til den nye affaldssortering. renosyd er det 11. billigste selskab i Danmark (fælleskommunal gebyrbenchmark for 2024).